Kontrola pristupa

Kontrola pristupa (Basys Time Access) je Basys Time modul namijenjen za tehničku zaštitu zgrada, perimetara i/ili njihovih dijelova. Zadatak sustava kontrole pristupa je omogućavanje ulaska u određeni prostor – zonu odnosno prolaza kroz zonu isključivo za to ovlaštenim osobama. Svaki događaj se upisuje u bazu tako da se ulazne i izlazne registracije mogu koristiti i u modulu za evidenciju radnog vremena.  Dostup se dopušta ili sprečava automatskim djelovanjem sustava za kontrolu ulaza, aktiviranjem fizičkih barijera – najčešće električnih prihvatnika ugrađenih u dovratke, kontakta kod automatskih vrata, kolnih i pješačkih barijera (rampi i tripoda).
Kako bi se ostvario temeljni zadatak, kontrola prolaza u/kroz određenu zonu, definiraju se vremenska i prostorna ograničenja – zone. Korisnici sustava grupiraju se u pristupne grupe tako da ovisno o dodijeljenim pravima u određeno vrijeme imaju mogućnost evidentiranog i kontroliranog ulaska/izlaska određene prostore.
Prezentacija  sustava!
Tehnički opis!
Online demo verzija aplikacije!

Korisnik: demo
Lozinka: demo

Kontrola pristupa - kartica
Kontrola prolaza realizira se pametnim sklopovskim komponentama – čitači, kontroleri ili terminali i izvršnim uređajima (električni prihvatnici, barijere …). Svi naši kontroleri i terminali rade u on-line i off-line modu. Zahvaljujući komunikacijskim odlikama ulaze u definiciju  internet stvari (IoT – Internet of things).
Za identifikaciju se koriste različiti mediji:
  • beskontaktne RFID kartice (privjesci, narukvice …) različitih tehnologija (Crescendo smart kartice, iClass, HID 125 kHz, 125 kHz RO, mifare, legic),
  • UHF kartice kod hands free kontrole  (bolnice, rampe …)
  • mobiteli s autorizacijom u NFC ili Bluetooth modulu
  • magnetske kartice,
  • barkod zapis i
  • biometrija – najčešće otisak prsta, prepoznavanje crta lica, zjenice ….
BASYS Time ACC odlikuje se mogućnošću da se uz istu osobu veže više tokena dok su prava vezana direktno na osobu, tako da je na pr. za ulaz u zonu s većim stupnjem zaštite uz beskontaktnu karticu potrebna i biometrijska identifikacija. Logička kontrola dostupa informatičkim resursima može koristiti iste medije odnosno tokene. Za različite zone ista osoba može imati više tokena različitih tehnologija koji mogu biti fizički na istom mediju – kombi kartice.